§ 1.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym am-ortho.pl jest własnością firmy Agnieszka Małek-Majcherczyk AM-ORTHO (dalej: Sprzedającym) z siedzibą pod adresem: 30-693 Kraków, ul. Łużycka 111  NIP: 679-285-62-10, REGON: 121487184

2. Transakcje odbywają się w formie umowy sprzedaży zawieranej na odległość w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, za pośrednictwem serwisu internetowego am-ortho.pl, pomiędzy zamawiającym (dalej: Klientem), a Sprzedającym.

3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez adres email: biuro@am-ortho.pl lub pod numerem telefonu (+48) 660 121 331

4. Formularz kontaktowy znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy.

5. Warunkiem technicznym do korzystania z oferty Sprzedawcy jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w jego ofercie sprzedaży oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Wszelkie zmiany nie mogą dotyczyć zamówień, które Sprzedawca przyjął do realizacji przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

7. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej am-ortho.pl, a bieżąca ich weryfikacją leży po stronie klienta.

§ 2.

ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia przyjmowane są 24 h/dobę przez siedem dni w tygodniu.

2. Zamówienia można składać przez koszyk zamówień i wypełnienie formularza zamówienia, podając wszystkie niezbędne dane do jego realizacji.

3. Do obowiązków Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia należy wskazanie w formularzu zamówionych produktów oraz ich szczególnych właściwości, określonych indywidualnie przez Klienta oraz ich ilości, podanie danych potrzebnych do realizacji dostawy, wybór preferowanej formy płatności i formy dostawy oraz oświadczenie o zakończeniu zamówienia, które potwierdzi jego złożenie.

4. Klient składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży zamawianych produktów ze Sprzedawcą.

5. Klient wypełniając formularz zamówienia zobowiązany jest do rzetelnego jego wypełnienia i podania prawdziwych danych zgodnych ze stanem faktycznym.

7. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny, o czym niezwłocznie informowany jest zamawiający.

8. Zamówienia i wysyłki do krajów  Unii Europejskiej realizowane są po wpłynięciu zapłaty. Dla towarów objętych promocją lub wyprzedażą, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9. Zamówienia są realizowane  w kolejności ich wpłynięcia.

10. Widoczne w serwisie am-ortho.pl produkty są jedynie podglądowymi wizualizacjami gotowych wyrobów i mogą nieznacznie różnić się od nich rzeczywistego wyglądu, lecz nie zmienia to nigdy ich właściwości i nie może być podstawą to jakichkolwiek roszczeń.

11. Dane techniczne oraz opisy pomimo zachowania wszelkich starań mogą zawierać uchybienia oraz błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku wystąpienia wątpliwości przed dokonaniem decyzji o zakupie prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

§ 3.

CENY TOWARÓW, PŁATNOŚĆ ORAZ DOSTAWA

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone w ofercie sprzedaży podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze obowiązuje Sprzedawcę w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności:

   a) płatność przy odbiorze – wówczas należność pobierana jest przez pracownika firmy            dostarczającej przesyłkę,

   b) przedpłatę przelewem za całość zamówienia na konto Sprzedawcy (numer rachunku: 41 1090 1665 0000 0001 1585 8798)

4. Do każdego zamówienia doliczany jest zryczałtowany koszt dostawy, zgodnie z cennikiem zawartym w zakładce „Cennik Dostawy” i ujęty na fakturze wraz z podatkiem VAT. Darmowy koszt przesyłki przysługuje od 500 PLN/BRUTTO

5. Wraz z wysyłką towaru klient powinien otrzymać fakturę vat lub paragon fiskalny. W przypadku braku w/w dokumentu klient powinien niezwłocznie powiadomić sprzedawcę.

6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednia po dniu, w którym zostało złożone zamówienie i wynosi do 2 dni roboczych  (dotyczy towarów które są dostępne na magazynie). W przypadku towarów dostępnych tylko na zamówienie, czas ten ulega przedłużeniu o czym zamawiający jest informowany.  Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy.

§ 4.

ZWROTY I REKLAMACJE

1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych od dnia odebrania przesyłki ( zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000  „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” . Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt wysyłki towaru do klienta i koszt odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne, uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu, albo stwierdzi niezgodność towaru z towarem zamówionym (wady fizyczne), przysługuje mu prawo do złożenia u Sprzedawcy reklamacji. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie odesłać towar przesyłką poleconą na adres Sprzedawcy (AM-ORTHO ul: Łużycka 111, 30-693 Kraków). Wszystkie towary zakupione w sklepie są objęte gwarancją.

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w ciągu 30 dniu od daty otrzymania przez niego przesyłki wraz z towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe z powodu braku towaru, Sprzedawca zwróci Klientowi całą cenę sprzedaży wraz z kosztami wysyłki, poniesionymi przez Klienta, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

4. Zwrotów i reklamacji prosimy dokonywać na adres Agnieszka Małek-Majcherczyk AM-ORTHO 30-693 Kraków, ul. Łużycka 111.

§ 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W spawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Sprzedawca oświadcza, iż dane Klientów wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim.  Firma  AM- ORTHO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przekazywanie przez klienta identyfikatora i hasła osobom lub firmom trzecim.

3. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania oraz żądania ich usunięcia. W celu realizacji tych praw Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem opublikowania go na stronie am-orth.pl i obowiązuje przez czas nieokreślony a firma  AM-ORTHO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

6. Za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego wynikłe z przyczyn technicznych ( konserwacja, naprawy sprzętu) lub innych wynikłych nie z winy sprzedającego firma AM-ORTHO nie ponosi odpowiedzialności.